Skriv ut den här sidan

Avgifter

Du betalar för ditt besök i receptionen när du anmäler dig.

De här priserna gäller på alla landstingsdrivna husläkarmottagningar i Stockholms län.

Avgifter vuxen

Läkarbesök: 200 kronor
Sköterskebesök: 100 kronor
Recept: 0 kronor
Kurator/psykoterapeut: 100 kronor
Medicinsk fotvård (remiss krävs): 100 kronor

Avgifter för vaccinationer och särskilda intyg ingår inte i högkostnadskortet för sjukvård och frikort gäller ej. Även du som är under 18 år betalar avgift.

Avgifter barn upp till 18 år

Läkar- och sköterskebesök för barn upp till 18 år är avgiftsfria.

Avgifter för asylsökande

Är du asylsökande kostar ett besök 50 kronor till läkare och 25 kronor till sjuksköterska. Besök för barn upp till 18 år är gratis. Är du asylsökande betalar du 25 kronor för besök hos kurator/psykoterapeut.

Högkostnadskort

Januari 2016 infördes elektroniskt högkostnadskort och frikort. Ta med dig och visa upp ditt högkostnadskort vid besöket så registrerar vi summan du betalat. När du kommit upp i 1 100 kronor inom ett år från det första besöket så får du frikort.

Frikortet gäller sedan ett år från datumet för det första besöket som finns instämplat i högkostnadskortet.

Frikort

Om du har frikort så ta med det och visa upp det när du anmäler dig i receptionen. Då betalar du ingen besöksavgift.